Durven falen

Elke ondernemer kent vaak tegenslagen op weg naar succes. Ervaring waar kan worden uit geleerd of die de basis vormen van een nieuw initiatief. Volgens de gevestigde opvatting is mislukken echter geen goede zaak. We willen allemaal geslaagd zijn, succes kennen. Fouten worden nog het liefst vermeden of weggemoffeld. Weinigen koesteren de mislukking, terwijl: mislukken doen we allemaal.

In ‘Durven falen’ willen we falen omarmen en laten hierbij verschillende Vlaamse ondernemers aan het woord.